Steinerpedagogikens vänner i Österbotten rf. 

Epost:
info@steineriduna.fi

Telefon (ordförande):
044-2009409

IBAN:
FI2449702020023549

BIC:

HELSFIHH

 

 

 

 

 

 

 

 

Steinerpedagogikens vänner i Österbotten rf

Steinerpedagogikens Vänner i Österbotten r.f. är en öppen förening för Dig som är intresserad av antroposofi och steinerpedagogik. 

Vi strävar till att skapa förutsättningar för steinerpedagogisk verksamhet i Österbotten.

 

VAD GÖR VI?

Vårt syfte är att grunda, upprätthålla och ideellt, ekonomiskt och socialt stöda svenskspråkiga Steinerpedagogiska inrättningar såsom daghem, skolor och vårdinrättningar i Österbotten.

Vi strävar även till att föra fram Rudolf Steiners samhälleliga och sociala impulser, som ligger som grund för Steinerpedagogiken.

Inom föreningen kan bildas sektioner som tillvaratar medlemmarnas speciella intressen såsom studier, musik, eurytmi samt likartad verksamhet.

 

VEM KAN BLI MEDLEM?

Föreningen är öppen för alla som är intresserade av antroposofisk verksamhet, samt för föräldrar som har sitt/sina barn i Steinerdaghemmet Iduna.

Till föreningen kan ansluta sig enskilda personer, men även sammanslutningar och stiftelser kan vara medlemmar i föreningen.

 

VAD KOSTAR DET?

Årsavgift för 2018: 15€, samt för studerande, vårdlediga, arbetslösa och pensionärer: 10€
Familjerabatt: 20€ för hela familjen

Betalas in på IBAN:

FI8549700010117461

Ta kontakt med oss via email och ange namn, adress, telefonnummer och epostadress, så skickar vi information om aktuella kurser och evenemang inom vår förening.