Vi tycker att det är viktigt att skapa god kontakt på ett naturligt sätt mellan pedagoger och föräldrar för att ge barnen trygghet. 

Ett sätt att uppnå detta är att regelbundet ordna gemensamma och även enskilda föräldramöten.

Ett annat sätt att stärka gemenskapen är genom talkoarbete och andra gemensamma tillställningar. Eftersom daghemmet drivs av en förening finns inte ekonomi att t.ex. anställa städpersonal och därför kommer varje familj att få några städturer per år. Då får man samtidigt vistas i sitt barns vardagsmiljö och få en bättre känsla och förståelse för de upplevelser som barnen gör i dagvården.