Inom Steinerpedagogiken utgår vi från barnets naturliga tilltro till och förundran inför världen. Vi strävar efter att bygga upp barnets trygghet och förtroende till den som en intressant och god plats att leva i.

Verksamheten baseras på barnets naturliga sätt att lära sig genom efterhärmning och ägnas åt traditionella hushållsverksamheter, omväxlande med berättelser, rörelselekar och fri lek.

För att understödja barnets fantasi används enkelt utformade leksaker av naturmaterial. Av samma skäl undviker och avråder man från att utsätta barnen för olika former av tekniska media så långt som möjligt.